Nowy Zarząd

Nowy Zarząd

W dniu 29 grudnia 2018r. odbyło się zebranie w celu wybrania nowego zarządu klubu LKS Masłowice. Prezesem klubu pozostał dotychczas pełniący tą funkcje Jarosław Torchała który został wybrany jednogłośnie. Zastępcą prezesa został Marcin Sobczak, skarbnikiem Rafał Borucki a sekretarzem Kamil Mokros. W skład zarządu weszli także Marcin Wojciechowski, Ariel Torchała oraz Daniel Szczepaniak.